Aikido


Aikido je moderna borilačka veštine samoodbrane, koja je primenom efikasnih tehnika i metodike izuzetno prilagodljiva za vežbače svih kategorija. Aikido je borilačka veština koja je nastala u Japanu, a sama reč se može prevesti kao put usaglašavanja duha i tela.

Škola borenja Trem je član Srpskog Aikido Saveza i Internacionalne Aikido Akademije čiji je osnivač i predsednik Bratislav Stajić 8. DAN IAA.

Aikido grupu vode instruktori koji su nosioci majstorskog zvanja. Škola borenja Trem je aktivna u učešću na seminarima u zemlji i inostranstvu svih aikido organizacija.